etusivu
koulutus
tapahtumia
tuloksia
ajankohtaista
koeohjeet
linkkejä
yhteystiedot
jäsenyys
HEKO-foorumi
 
 
Koulutus ja koetoiminta

1. Koulutusjärjestelmä
2. Tottelevaisuus
3. Ketteryys
4. Maastot ja raunio
5. IPOR
6. Luonnetesti
7. Käyttäytymiskoe

Pelastuskoirien ja ohjaajien koulutusjärjestelmä

Viranomaisten avuksi pelastustehtäviin varattavilla koirilla tulee olla suoritettuna Suomen Palveluskoiraliiton pelastuskoirien koeohjeiden mukaisesti kaksi seuraavista kokeista: Pelastuskoirien jälkikoe (PEJÄ), hakukoe (PEHA), rauniokoe A (PERA A) taikka oheisessa kaaviossa esitetyt niitä vastaavat koesuoritukset.

Ohjaajalla tulee olla suoritettuna Palveluskoiraliiton valmiuskoulutusjärjestelmän peruskoulutustason kurssit tai hänellä tulee olla muutoin hankitut vastaavat perustiedot.

Suomen Palveluskoiraliitto pitää rekisteriä koulutetuista pelastuskoirista ja ohjaajista. Palveluskoiraliitto lähettää kerran vuodessa lääninhallituksille luettelon alueen koirista, jotka ovat suorittaneet pelastuskoirille tarkoitettuja kokeita.

Normaaliajan etsintä- ja pelastustehtäviin varattavista ohjaajista ja koirista sopivat paikalliset viranomaiset ja alueella toimivat koiraharrastajat keskenään. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun alue- ja paikallistoimikunnat koordinoivat alueellaan vapaaehtoisten osallistumista.

Pelastuskoirien ja ohjaajien koulutusjärjestelmä

OHJAAJA KOIRA
Etsintäkurssi I
- viestintä
- suunnistus
(SPKL)
Ensiapukurssi I
(SPR)
Pelastustoiminnan
perusteet
(SPEK)
Hakukoe Jälkikoe Rauniokoe A
VIRANOMAISHÄLYTYSTASO

Jatko- ja täydennyskoulutus

Etsintäkurssi II
- pimeäetsintä suunnistus
(SPKL)
Hälytysryhmän / hälytysjärjestelmän sisäinen koulutus
Jäsenyhdistykset / paikalliset viranomaiset
Henkinen tuki
(SPR)
Koulutus väestönsuojelutehtäviin
PELASTUSOPISTO
Puuttuvalaji:
- Hakukoe, Jälkikoe, Rauniokoe B

Valmiusryhmäkoulutus

Viranomaiskoulutus
- pelastusryhmät
- aluevastaavat
(PELASTUSOPISTO / POLIISI / SPKL)
Etsinnän käynnistys ja purku
(SPKL / POLIISI)
Hälytysryhmän sisäinen koulutus
- koiran käyttötaktiikka
- pitkä haku
- taajamaetsintä ym.
(SPKL)

Pelastuskoiraohjetta vastaavat hyväksyttävät koesuoritukset

HAKUKOE
Palveluskoirakokeiden hakukoe III lka, 2. tulos
Palveluskoirakokeiden etsintäkoe III lka, 2. tulos
IPOR lka A
JÄLKIKOE
Palveluskoirakokeiden jälkikoe II lka , 2. tulos
Kansainvälinen pelastuskoirakoe IPOR lka B

RAUNIO A
Kansainvälinen pelastuskoirakoe IPOR lka A I

RAUNIO B
Kansainvälinen pelastuskoirakoe IPOR lka B