etusivu
koulutus
tapahtumia
tuloksia
ajankohtaista
koeohjeet
linkkejä
yhteystiedot
jäsenyys
HEKO-foorumi
 
 
Tottelevaisuus (Pelastuskoirien koeohje)

1. Koulutusjärjestelmä
2. Tottelevaisuus
3. Ketteryys
4. Maastot ja raunio
5. IPOR
6. Luonnetesti
7. Käyttäytymiskoe

YLEISTÄ

Suomen Palveluskoiraliitto ry julkaisee Palveluskoirat -lehdessä tiedot järjestettävistä palvelus-ja pelastuskoirakokeista. Kokeeseen ilmoittaudutaan yleensä ensin puhelimitse, varataan paikka ja tämän jälkeen lähetetään kirjallinen ilmoittautuminen. Vuoden 2000 alusta alkaen myös pelastuskoirakokeisiin osallistuvilla koirilla tulee olla hyväksytysti suoritettu käyttäytymiskoe, mikäli koira ei ole ennen vuotta 2000 osallistunut palvelus- tai pelastuskoirakokeisiin.

Kooste Suomen Palveluskoiraliiton 19.10.1997 hyväksymästä pelastuskoirien koeohjeesta.

• Pelastuskoirakokeisiin saavat osallistua koirat kokoon tai rotuun katsomatta ja riippumatta siitä, onko niillä rekisteritodistus.
• Rekisteröimättömät koirat on tunnistusmerkittävä Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti joko tatuoinnilla tai mikrosirulla ennen kokeeseen osallistumista. mikrosirulla merkityn koiran ohjaajan on tuotava oma lukulaite koepaikalle . Kokeisiin osallistuvaa koiraa koskevat myös Suomen Kennelliiton typistys - ja rokotusmääräykset.
• Omistajan ja ohjaajan tulee olla Suomen Kennelliiton tai Suomen Palveluskoiraliiton tai niihin kuuluvan jäsenyhdistyksen jäsen. jokaisella osallistujalla tulee olla koirakohtainen suomen Palveluskoiraliiton hyväksymä kilpailukirja, johon merkitään kaikki koiran saavuttamat koetulokset.
• Pelastuskoirakokeeseen osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt vaadittu vähimmäisikä 14 kk. , yläikärajaa ei ole.
• Sairas koira ei saa osallistua kokeeseen . Narttu ei saa osallistua kokeeseen 30 vrk:ta ennen penikoimista eikä 42 vrk:teen penikoimisen jälkeen.
• Kiimaiset nartut saavat osallistua, mutta ne on pidettävä erillään muista kokeeseen osallistuvista koirista, ja ne suorittavat kokeen viimeisenä.
• Mikäli koira ei läpäise koetta, se ei saa osallistua 6 vuorokauden aikana saman lajin kokeeseen. Yhtä koiraa ei voi ohjata useampi koiranohjaaja samassa kokeessa.
• Tottelevaisuus ja ketteryys suoritetaan pelastuskoirakokeissa vai kerran koekauden aikana (kalenterivuosi)
• Ketteryysosuus suoritetaan vain rauniokokeen yhteydessä.
• Hyväksyttyyn arvosanaan kokonaisarvosanan tulee olla vähintään tyydyttävä jokaisella kokeen osa-alueella
• Tottelevaisuus voidaan suorittaa yksittäin tai korkeintaan kolmen koiran ryhmässä.
• Maastoon ja ketteryyteen pääsee ainoastaan hyväksytyllä toteilevaisuus arvosannalla.
• Ketteryydestä on saatava hyväksytty arvosana voidakseen jatkaa raunio - osuudelle.
• Tuomari arvostelee koirakon käyttäytymistä koko koesuorituksen aikana.
• Agressivisesti ( koiria tai ihmisiä kohtaan ) käyttäytyvät koirat suljetaan pois kokeesta.

1. Vapaana seuraaminen ja liikkuvan henkilöryhmän läpi kulkeminen.

Henkilöryhmässä yksi pysähdys (koiran otettava perusasento). Käskyt sallitaan vain perusasennosta liikkeelle lähdettäessä ja nopeutta muutettaessa. Seuraamisen aikana ammutaan 2 laukausta noin 20 metrin päässä 9 mm:n aseella. Aggressiiviset, pelokkaat ja ampuma- tai meluarkuutta osoittavat koirat tulee sulkea pois kokeesta. Seuraamiskuvio on sama kuin palveluskoirakokeissa. Liike suoritetaan ilman talutinta.

2. Liikkeestä istuminen ja paluu

Perusasennosta 10 askeleen jälkeen koiran on istuttava käskystä ilman, että koiranohjaaja muuttaa kulkutapaansa. Ohjaaja kulkee vielä 30 askelta, pysähtyy ja kääntyy koiraan päin.
Tuomarin merkistä ohjaaja palaa koiran luo.

3. Liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo

Perusasennosta 10 askeleen jälkeen koiran on mentävä maahan käskystä ilman, että ohjaaja muuttaa kulkutapaansa. Ohjaaja kulkee vielä 30 askelta, pysähtyy ja kääntyy koiraan päin. Tuomarin merkistä ohjaaja kutsuu koiran luo. Koiran tulee ripeästi tulla ohjaajan luo ja istuuduttava tämän eteen. Käskystä koiran on siirryttävä perusasentoon.

4. Liikkeestä seisominen ja luoksetulo

Perusasennosta 10 askeleen jälkeen koiran on heti käskystä jäätävä paikalleen seisomaan ilman, että ohjaaja muuttaa kulkutapaansa. Ohjaaja kulkee vielä 30 askelta, pysähtyy ja kääntyy koiraan päin. Tuomarin merkistä ohjaaja kutsuu koiran luo. Koiran tulee ripeästi tulla ohjaaja luo ja istuttava tämän eteen. Käskystä koiran on siirryttävä perusasentoon.

5. Hyppy 0,8 m korkean esteen yli

Perusasennosta sopivan etäisyyden päästä esteestä ohjaaja lähettää koiran esteen yli vapaahyppynä.
Koiran on käskystä hypättävä myös takaisin ja istuttava ohjaajan eteen. Käskystä koira siirtyy perusasentoon. Hyppy voidaan suorittaa myös noutohyppynä.

6. Eteen lähettäminen

Perusasennosta koira seuraa 10 askelta, jonka jälkeen ohjaaja lähettää koiransa käskyllä ja / tai merkillä eteenpäin. Koiran on edettävä noin 40 askeleen matka osoitettuun suuntaan ja mentävä käskystä maahan. Koetuomarin merkistä ohjaaja menee koiran luo ja käskystä koira ottaa perusasennon.

7. Paikalla olo häiriön alaisena yksin tai ryhmässä

Ennen toisen koiran tottelevaisuus-suorituksen aloittamista ohjaaja käskee koiran maahan sille osoitetulle paikalle. Ohjaaja menee noin 40 askeleen päähän ja kääntyy koiraa kohti. Koiran tulee maata paikoillaan, kunnes toinen koira on suorittanut liikkeet 1 - 5. Paikallaan makaavan koiran ohjaaja menee suorituksen aikana liikkuvaan henkilöryhmään ja palaa sen jälkeen ilman kehotusta annetulle paikalle. Tuomarin merkistä ohjaaja menee koiran luokse ja käskystä koira siirtyy perusasentoon, minkä jälkeen ohjaaja kytkee koiran.