etusivu
koulutus
tapahtumia
tuloksia
ajankohtaista
koeohjeet
linkkejä
yhteystiedot
jäsenyys
HEKO-foorumi
 
 
Raunio- ja maastokokeet (Pelastuskoirien koeohje)

1. Koulutusjärjestelmä
2. Tottelevaisuus
3. Ketteryys
4. Maastot ja raunio
5. IPOR
6. Luonnetesti
7. Käyttäytymiskoe

RAUNIO A

•Hakualue noin 60 x 80 m, alueella raivausmiehiä, savuja, meteliä
•Ohjaaja laatii tuomarille etsintäsuunnitelman, joka vaikuttaa arvosteluun
•Kaksi maalihenkilöä, toinen kokonaan ja toinen osittain peitetty
•Hakuaika 15 minuuttia
•Haukku- ja rullailmaisu ovat molemmat hyväksyttäviä ilmaisumuotoja
•Yksi virheilmaisu sallittu
•Löytämättä jäänyt maalihenkilö aiheuttaa kokeen hylkäämisen

RAUNIO B

•A-koe on oltava suoritettu hyväksytysti
•Hakualue noin 100 x 100 m, alueella raivaushenkilöstöä, kiellettyjä alueita, savuja, meteliä jne.
•Ohjaaja laatii tuomarille etsintäsuunnitelman joka vaikuttaa arvosteluun
•3-5 maalihenkilöä ( ohjaajalle ei kerrota maalihenkilöitten määrää )
•Maalihenkilöitä ei pelasteta, vaan ilmaisukohdat merkataan viirillä
•Hakuaika 20 minuuttia
•Virheilmaisu aiheuttaa kokeen hylkäämisen
•Ilmaisematta jäänyt maalihenkilö aiheuttaa kokeen hylkäämisen

PELASTUSKOIRIEN HAKUKOE

•Hakualue noin 30 000 neliömetriä, vaativa maasto, alueella voi olla rakennus
•Ohjaaja laatii etsintäsuunnitelman
•2-3 maalihenkilöä, joista yksi avopiilossa (ohjaajalle ei kerrota maalihenkilöitten määrää)
•Taaksepäin etsiminen ei ole sallittua
•Yksi virheilmaisu sallitaan
•Löytämättä jäänyt maalihenkilö aiheuttaa kokeen hylkäämisen

PELASTUSKOIRIEN JÄLKIKOE

•Jäljelle lähtö 50 x 50 m ruudusta, josta koetuomari antaa kuvauksen, työskentelyaika on 5 minuuttia
•Kokonaistyöskentelyaika 40 minuuttia
•Jäljen pituus 1,5 km
•Jäljen ikä 2,5 tuntia
•Vaihteleva maasto (tienylityksiä, peltoa jne.)
•Useita kulmia, joista yksi terä'e4vä'e4
•5 käyttöesinettä
•N. tunnin ikäinen harhajälki (eri henkilö
•Maalimies (tekijä) jäljen päässä
•Hyväksyttävään suoritukseen vaaditaan 2 löydettyä esinettä ja maalimies

Lähtöruutu

•Jäljen tulee kulkea lähtöruudussa vähintään kahden ajatellun neljänneksen kautta ja sen on tultava ulos eri sivulta kuin sisään meno.
•Koiran tulee aloittaa etsintä lähtöalueen eri sivulta kuin jäljen sisään meno.
(tuomari määrää aloitus-sivun)
•Koiran sallitaan ajaa takajälkeä n.15m. riipumatta etsintäalueen rajasta. Koiran ajaessa takajälkeä yli 15m, ilmoitetaan selvästi: takajälki

Esimerkki jäljen ja koiran lähdöstä!