etusivu
koulutus
tapahtumia
tuloksia
ajankohtaista
koeohjeet
linkkejä
yhteystiedot
jäsenyys
HEKO-foorumi
 
 
Kansainvälinen Pelastuskoirien koeohje IPOR

1. Koulutusjärjestelmä
2. Tottelevaisuus
3. Ketteryys
4. Maastot ja raunio
5. IPOR
6. Luonnetesti
7. Käyttäytymiskoe

tottelevaisuus, ketteryys, haku, jälki, raunio

Kokeen rakenne

Osasuoritukset: A= maasto, B= tottelevaisuus, C= ketteryys

Koeluokat

Soveltuvuuskoe............
Jälkikoe A......................
Jälkikoe B......................
Hakukoe A....................
Hakukoe B....................
Rauniokoe A..................
Rauniokoe B..................
PESO
PEJÄ A
PEJÄ B
PEHA A
PEHA B
PERA A
PERA B

Jokaisella koiranohjaajalla on mahdollisuus aloittaa pelastuskoirien soveltu'advuuskokeella tai jollakin A-luokan kokeella. Luokassa A hyväksytysti suoritettu koe oikeuttaa osallistumaan saman lajin seuraavaksi korkeampaan luokkaan.

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Yleistä

Pelastuskoirakokeiden tulee pätevöidä yksittäiset koirat niiden käyttötarkoitukseen. Suoritettu koe on todistus onnistuneesta pelastuskoiran koulutuksesta asianomaisessa lajissa. Se on yksi peruste koirakon käytölle pätevässä hälytysorganisaatiossa.

Hälytyskelpoisuuden määrittää ja hyväksyy yksinomaan kyseinen pelastuskoiraorganisaatio. Sen lisäksi voidaan koirakolle asettaa muitakin vaatimuksia:
esim. lisätaitoja koiranohjaajalle, radioliikennekurssi, ikäraja ohjaajalle ja koiralle, kuntotesti, varustevaatimukset, ensiapukurssit, kertauskurssit jne. Pelastuskoirakokeita voidaan järjestää läpi vuoden.

Mikäli ihmisten tai eläinten turvallisuus ei ole taattu täytyy kokeiden järjestelyistä luopua.

Kokeisiin saavat osallistua kaikki koirat ilman että niiden koko, rotu tai rekisteritodistus vaikuttaa osallistumiseen.

Ohjaaja voi osallistua samana päivänä vain yhteen kokeeseen.

Kun koira on suorittanut hyväksytysti luokan A kokeen, se voidaan viedä kyseisen lajin seuraavaksi korkeampaan luokkaan vasta 26 vrk kuluttua ja kun koira on täyttänyt ikävaatimukset. Ohjaaja voi ohjata useampia koiria. Koiralla saa olla vain yksi ohjaaja.

Käskysanojen tulee olla lyhyitä. Käskyn yhteydessä koiran nimen käyttö on sallittu, tämä katsotaan yhdeksi käskyksi.

Kokeisiin saavat osallistua kiimaiset nartut, mutta ne on pidettävä erillään muista osallistuvista koirista ja ne suorittavat kokeen viimeisinä.

Mikäli koira ei läpäise koetta, täytyy pitää vähintään 6 päivän väliaika, ennen kuin koira voi osallistua uudelleen ko. lajin kokeeseen.

Tuomari on oikeutettu keskeyttämään työskentelyn, jos koira ei ole ohjaajan hallinnassa tai on ilmeisen puutteellisesti koulutettu tai jos on selvästi havaittavissa, että koiralla ei ole puutteellisen työskentelyvalmiuden vuoksi mahdollisuuksia vaaditun tehtävän tekemiseen suorituksessa.

Kokeissa noudatetaan Suomen Palveluskoiraliiton koesääntöjä ja –ohjeita muissa kuin tässä mainituin osin.

Ikärajat

Koepäivänä koiran pitää olla täyttänyt vaadittu vähimmäisikä.
Peso 14 kuukautta
A –koe 18 kuukautta
B –koe 19 kuukautta

Luonnekoe

Tuomari tarkkailee koiran luonnetta sekä ennen kokeen alkua että koko kokeen ajan. Tuomari on velvollinen sulkemaan kokeesta selvästi luonnevikaisen koiran ja tekemään siitä merkinnän koe- ja kilpailukirjaan.
Luonnekokeessa katsotaan:
a) koiran varmuus ja luontevuus vieraita henkilöitä kohtaan
b) koiran varmuus ja luontevuus häiriöiden aikana
c) kyky kestää rasitusta vaikeutuneissa olosuhteissa kuten pitkäkestoinen työ, useita koiria yhtäaikaisesti työssä, suuri kuumuus tai kylmyys, pöly- ja savuvaikutus, voimakkaat hajuaistin rasitukset jne.
d) muut luonneviat: ampuma-arkuus, heikkohermoisuus ja siihen liittyvä aggressiivisuus, yliterävyys ja siihen liittyvä pelko sekä muu vastaava.

Osallistujan velvollisuudet

Jokaisen kokeeseen osallistuvan ohjaajan on oltava varustautunut lajiin sopivalla varustuksella ja vaatetuksella. Ohjaajan on noudatettava tuomarin ja vastaavan koetoimitsijan määräyksiä. Koirakon on suoritettava kaikki osasuoritukset loppuun, ohjaaja voi keskeyttää koirakon työskentelyn ainoastaan tuomarin luvalla.
Jokaisella osallistujalla on oltava virallinen koe ja kilpailukirja. Kilpailukirjat on luovutettava ennen kokeen alkua vastaavalle koetoimitsijalle. Vastaava koetoimitsija merkitsee kokeen tuloksen kirjaan, jonka tuomari tarkastaa ja allekirjoittaa.
Koulutustunnukset; käytetään kansainvälistä koulutustunnustapaa

Arvostelu

Esitetyn työskentelyn arvostelu tapahtuu arvosanoilla ja pisteillä. Arvosanojen ja niihin liittyvien pisteiden täytyy tarkasti vastata tehtyä suoritusta. Tasapisteissä sijoituksen ratkaisee tulos seuraavassa järjestyksessä: 1. vainutyöskentely, 2. tottelevaisuus, 3. ketteryys.
Osasuoritusten kokonaisarvostelussa tulee huomioida vain täydet pisteet. Tämä ei tarkoita sitä, että liikesuorituksissa ei voida antaa osapisteitä. Mikäli liikesuorituksen lopputuloksessa ei muodostu täysiä pisteitä, ne pyöristetään ja ylös- tai alaspäin liikesuorituksen kokonaisvaikutuksen perusteella.

Hyväksytty suoritus

Koe on suoritettu hyväksytysti, mikäli koira on saavuttanut jokaisessa erillisessä osasuorituksessa vähintään 70 % mahdollisista pisteistä.

Tuomari

Kokeet saa arvostella ainoastaan kansallisen organisaation hyvä'e4ksymä'e4 tuomari. Tuomari saa arvostella päivässä korkeintaan 36 osasuorituskokonaisuutta. Muutoin ovat voimassa FCI:n tuomariohjeet.
Päivän aikana arvosteltavien osasuoritusten arvot:
Soveltuvuuskoe 2 kokonaisuutta, tottelevaisuus, ketteryys, jälkikoe, hakukoe, ja rauniokoe ovat kukin 1 kokonaisuus.
Tuomarin päätös on lopullinen.

tottelevaisuus, ketteryys, haku, jälki, raunio