etusivu
koulutus
tapahtumia
tuloksia
ajankohtaista
koeohjeet
linkkejä
yhteystiedot
jäsenyys
HEKO-foorumi
 
 
Luonnetesti

1. Koulutusjärjestelmä
2. Tottelevaisuus
3. Ketteryys
4. Maastot ja raunio
5. IPOR
6. Luonnetesti
7. Käyttäytymiskoe

Testitoiminnan tavoitteet

Luonnetestin tarkoituksena on tutkia koiran käyttäytymistä tilanteissa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Testitulosta voidaan käyttää koirien luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta jalostusta ohjaaville rotujärjestöjen jalostustoimikunnille ja kasvattajalle.

Osallistumisoikeus

Testiin ovat oikeutettuja osallistumaan SKL-FKK:N tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityt koirat, jotka ovat vähintään kahden ja korkeintaan kuuden vuoden ikäisiä, tunnistusmerkitty ja rokotettu SKL-FKK:N määräysten mukaisesti. Testeihin ei saa osallistua arvostelevan testituomarin tai hänen perheenjäsenensä omistama tai kasvattama koira. Testiin ei myöskään saa osallistua ylitoimitsijan, ratamestarin tai sihteerin tai heidän perheenjäsentensä omistama koira, sairas tai heikossa kunnossa oleva koira, kiimainen narttu eikä narttu 30 vrk ennen odotettua penikoimista ja aikaisintaan 75 vrk penikoimisen jälkeen. Kivesvikainen uros saa osallistua testiin.

Testissä alle 75 pistettä saavuttanut koira saa osallistua uusintatestiin vain yhden kerran, aikaisintaan 6 kk edellisestä testistä. Ilmoittautuminen testeihin tapahtuu järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Rotujärjestö voi yleiskokouksensa päätöksellä päättää, onko testi rodulle virallinen vai ei.

Testiin osallistuvan vastuu

Koiranomistaja vastaa koiran aiheuttamista mahdollisista vahingoista testitilaisuudessa. Tämä ei kuitenkaan koske testaavia tuomareita. Testin aikana koiraa ei saa kurittaa. Koiran omistaja, joka ei noudata testituomareiden antamia testiin liittyviä määräyksiä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan sulkea pois testitilaisuudesta.

Testituomarien tehtävät

Luonnetestissä saavat toimia testituomareina ainoastaan SKL-FKK:N virallisesti hyväksymät testituomarit. He saavat arvostella päivän aikana korkeintaan 10 koiraa. Testituomariparina eivät saa toimia SKL-FKK:N perheenjäseniksi katsomat henkilöt. Tuomarit tarkistavat ja varmentavat allekirjoituksellaan testitulokset pöytäkirjaan ja koiran rekisteritodistukseen. Tuomarit ovat vastuussa koko testitilaisuudesta yhdessä ylitoimitsijan ja ratamestarin kanssa. Tuomarin saa vaihtaa kesken testiä ainoastaan nk. force major tapauksissa. Tuomarit voivat käyttää testissä apunaan luonnetestituomarikoulutuksessa olevia harjoitus-ja koearvostelijoita.

Testin osasuoritukset

Toimintakyky (kerroin 15) on luonteenominaisuus, jonka avulla koira kykenee toimimaan oikealla tavalla ilman ulkoista pakkoa, todellisten vaaratilanteiden tai luuloteltujen vaaravaikutusten keskellä joutumatta pelon valtaan, keskeyttämättä toimintaansa.
Terävyys (kerroin 1) on koiran taipumus reagoida vihamielisesti odottamattoman ärsykkeen sattuessa.
Puolustushalu (kerroin 1) on perinnöllinen ominaisuus asettua vaaratilanteessa puolustamaan ohjaajaansa ja itseään.
Taisteluhalu (kerroin 10) on perinnöllinen taipumus nauttia taistelemisesta itsestään, leukojen ja lihasten käytöstä.
Hermorakenne (kerroin 35) Hermorakenteella tarkoitetaan koiran synnynnäistä vahva- tai heikkohermoisuutta, joka ilmenee kun koira syystä tai toisesta joutuu voimakkaaseen, vaihtelevaan sisäiseen jännitystilaan.
Temperamentti (kerroin 15) on kyky nopeasti reagoida ja järjestäytyneesti kohdata ympäristöärsykkeitä samoin kuin kyky nopeasti sopeutua muuttuneisiin tilanteisiin.
Kovuus (kerroin 8) Koiran luonteen kovuudella tarkoitetaan sitä, miten koira antaa epämiellyttävän tuntuisten järkytysten vaikuttaa vastaiseen toimintaansa.
Luoksepäästävyys (kerroin 15) Koiran suhtautuminen vieraaseen henkilöön.
Laukauspelottomuus (+/-) Koiran laukauskestävyys testataan 9mm paukkupanoksin terävyyskokeen jälkeen koiran ollessa kytkettynä seinään tai koiran puuhastellessa ohjaajan kanssa. Puuhailu on yleensä liikkumista ohjaajan kanssa tähän tarkoitukseen varatulla alueella, maaperän haistelua, leikkimistä ohjaajan kanssa tms.

Suoritusjärjestys

Taisteluhalu on perinnöllinen taipumus nauttia taistelemisesta itsestään, leukojen ja lihasten käytöstä.

Toimintakyky on luonteenominaisuus, jonka avulla koira kykenee toimimaan oikealla tavalla ilman ulkoista pakkoa, todellisten vaaratilanteiden tai luuloteltujen vaaravaikutusten keskellä joutumatta pelon valtaan, keskeyttämättä toimintaansa

Puolustushalu on perinnöllinen ominaisuus asettua vaaratilanteessa puolustamaan ohjaajaansa ja itseään.

Terävyys on koiran taipumus reagoida vihamielisesti odottamattoman ärsykkeen sattuessa

Kovuus Koiran luonteen kovuudella tarkoitetaan sitä, miten koira antaa epämiellyttävän tuntuisten järkytysten vaikuttaa vastaiseen toimintaansa.

Toimintakyky on luonteenominaisuus, jonka avulla koira kykenee toimimaan oikealla tavalla ilman ulkoista pakkoa, todellisten vaaratilanteiden tai luuloteltujen vaaravaikutusten keskellä joutumatta pelon valtaan, keskeyttämättä toimintaansa.

Luoksepäästävyys Koiran suhtautuminen vieraaseen henkilöön

Laukauspelottomuus
Koiran laukauskestävyys testataan 9mm paukkupanoksin terävyyskokeen jälkeen koiran ollessa kytkettynä seinään tai koiran puuhastellessa ohjaajan kanssa. Puuhailu on yleensä liikkumista ohjaajan kanssa tähän tarkoitukseen varatulla alueella, maaperän haistelua. leikkimistä ohjaajan kanssa tms.

Testitulos
Testitulos = loppupistemäärä muodostuu arvostelutaulukon mukaan saadusta pistemäärästä, joka on -300 ja +300 välillä.

Hyväksytty tulos
Roduilla, joilla hyväksytty luonnetestitulos vaaditaan valionarvoon yms, koira saavuttaa hyväksytyn tuloksen, kun edellä mainitulla tavalla laskettu lopputulos on vähintään +75 ja koira on saanut vähintään arvosanan +1 terävyydessä, hermorakenteessa ja luoksepäästävyydessä sekä arvosanan + laukauspelottomuudesta.