etusivu
koulutus
tapahtumia
tuloksia
ajankohtaista
koeohjeet
linkkejä
yhteystiedot
jäsenyys
HEKO-foorumi
 
 
Käyttäytymiskoe (BH)

1. Koulutusjärjestelmä
2. Tottelevaisuus
3. Ketteryys
4. Maastot ja raunio
5. IPOR
6. Luonnetesti
7. Käyttäytymiskoe

Yleiset määräykset

Osallistumisoikeus on kaikilla roduilla ja monirotuisilla. Osallistumisen alaikäraja on 12 kuukautta. Kokeen lopussa ei anneta tulosta pisteytyksen muodossa, vaan tuomari antaa arvostelun "Hyväksytty" tai "Ei hyväksytty", tulos merkitään ainoastaan koiran kilpailukirjaan. Koe on hyväksytty, kun osasta 1 on saavutettu 70% mahdollisista pisteistä ja kun tuomari pitää osan 2 suorituksia riittävinä. Kokeen uusimiselle ei ole rajoitusta. Kummankin osan alussa ohjaaja ilmoittautuu tuomarille koira kytkettynä.

Osa 1. Käyttäytymiskoe koulutuskentällä tai vieraalla alueella

Jokainen yksittäissuoritus alkaa perusasennosta ja loppuu perusasentoon.Perusasennossa koira istuu suoraan koiranohjaajan vasemmalla puolella oikea lapa ohjaajan polven kohdalla. Edeltäneen suorituksen loppuasento voi olla seuraavan suorituksen aloitusasento. Tuomari antaa merkin suorituksen aloittamiseen.
Kaikki muut, kuten käännökset, pysähdykset, kulkunopeuden muutokset jne. suoritetaan ilman tuomarin merkkejä: Koiranohjaajalla on kuitenkin mahdollisuus tiedustella merkkiä tuomarilta.

Koiran kiittäminen on sallittua päättyneen suorituksen jälkeen. Sen jälkeen voi koiranohjaaja ottaa uuden perusasennon. Kiittämisen ja suorituksen välillä on pidettävä selvä väliaika (3 sek). Suoritusten välillä täytyy koiraa ohjata seurauttamalla.

1. Kytkettynä seuraaminen (15 pistettä) Käsky:"seuraa"

2. Vapaana seuraaminen (15 pistettä) Käsky: "seuraa"
Suoritusohje Kytkettynä / vapaana seuraaminen Koiran täytyy seurata ohjaajaa kaikilla käyntinopeuksilla ja käännöksissä samoin kuin ryhmässä iloisesti, tarkkaavaisesti ja tiiviisti lapa aina ohjaajan polven kohdalla. Kytkettynä seuraamisessa talutin on ohjaajan vasemmassa kädessä ja sen on oltava löysällä.
Koiran täytyy kulkea suorana ohjaajan vieressä ja pysähdyttäessä istuutua itsenäisesti, nopeasti ja suoraan. Koiran on oltava rauhallinen ja tarkkaavainen. Eri käyntilajien on erotuttava selvästi toisistaan: normaalikävely, juoksu ja hidas kävely. Käyntilajin vaihtaminen juoksusta hitaaseen kävelyyn tapahtuu ilman normaalikävelyn väliaskeleita. Käsky seuraa on sallittu vain liikkeelle lähdössä ja askellajia vaihdettaessa.
Ryhmä: Ryhmän läpi meneminen suoritetaan sekä kytkettynä, että vapaana seuraten. Ryhmässä täytyy kiertää henkilö ympäri sekä oikealta että vasemmalta (esim. 8:kon muotoisesti). Ryhmässä on ainakin kerran pysähdyttävä henkilön lähellä. Tuomari voi vaatia toistosuoritusta. Talutin irrotetaan ryhmän ulkopuolella perusasennossa.

Laukauspelottomuus: Ampuminen tapahtuu vapaana seuraamisen yhteydessä ensimmäisellä suoralla ja paikallaolossa. Ammutaan kaksi laukausta (6 mm kaliiberi) n 5 sekunnin välein. Ensimmäinen laukaus ammutaan kun ohjaaja on kulkenut 15 askelta.

3. Liikkeestä istuminen (10 pistettä) Käsky: "seuraa", "istu"
Suoritusohje Ohjaaja lähtee perusasennosta vapaasti sivulla seuraavan koiran kanssa eteenpäin normaalikäynnillä. 10-15 askeleen jälkeen täytyy koiran "istu-käskystä istuutua nopeasti ja suoraan. Ohjaaja ei saa muuttaa käyntinopeuttaan, eikä katsoa ympärilleen. Koiran on istuttava rauhallisesti. Vähintään 30 askeleen jälkeen pysähtyy ohjaaja ja kääntyy heti koiraan päin. Tuomarin merkistä menee ohjaaja takaisin koiran luo, asettuu sen oikealle puolelle ja ottaa perusasennon. Jos koira menee maahan tai jää seisomaan vähennetään 5 pistettä.

4. Liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo (10 pistettä) Käsky: "seuraa", "maahan", "tänne/koiran nimi" ja "sivulle"
Suoritusohje Ohjaaja lähtee perusasennosta vapaasti sivulla seuraavan koiran kanssa eteen päin normaalikäynnillä. 10-15 askeleen jälkeen täytyy koiran "maahan"-käskystä mennä maahan nopeasti ja suoraan. Ohjaaja ei saa muuttaa käyntinopeuttaan, eikä katsoa ympärilleen. Vähintään 30 askeleen jälkeen pysähtyy ohjaaja ja kääntyy heti koiraan päin. Tuomarin merkistä kutsuu ohjaaja käskyllä "tänne" tai nimellä koiran luokseen. Koiran täytyy tulla iloisesti, nopeasti ja suoraan ohjaajan luo ja istua ohjaajan eteen tiiviisti ja suoraan. Käskystä "sivulle" on koiran nopeasti tultava perusasentoon. Jos koira jää seisomaan tai istuu, vähennetään tästä virheestä 5 pistettä.

5. Paikallaolo häiriön alaisena (10 pistettä) Käsky: "maahan", "istu"
Suoritusohje Ennen toisen koiran osa 1:n aloittamista vie ohjaaja koiran tuomarin osoittamaan paikkaan, ottaa perusasennon ja käskee koiran maahan. Koiran luo ei saa jättää talutinta tai muita esineitä. Ohjaaja menee 30 askeleen päähän ja jää seisomaan koiraansa selin. Ohjaaja ei saa mennä koealueen ulkopuolelle. Paikallaolon aikana koiran on maattava rauhallisesti. Tuomarin merkistä ohjaaja menee koiran oikealle puolelle, käskee 3 sek. kuluttua "istu"-käskyllä koiran perusasentoon. Jos koira jättää paikallaolopaikan ennen kun tuomari on antanut ohjaajalle luvan mennä koiran luo, ei liikesuoritusta voida arvostella. Jos koira sitä noudettaessa tulee ohjaajaa vastaan on arvostelu "tyydyttävä" Nartuille on mahdollisuuksien mukaan varattava toinen paikallaolopaikka.

Osa 2 Liikenteeseen suhtautuminen

Yleistä Suoritus tulee tehdä yleisellä paikalla (kadulla, tiellä, torilla tms.) jossa on kohtuullinen liikenne. Liikenteen ei tarvitse vaikuttaa kokeeseen. Vain kokeiltava koira, sen ohjaaja, tuomari ja tarpeen vaatiessa myös ylitoimitsija ovat liikkeellä. Muut osanottajat koirineen ovat sovitulla tapaamispaikalla valmiina kutsuttaessa lähtöön. Kokeen tämän osan läpivieminen vaatii sen omaleimaisuuden vuoksi melkoisesti aikaa. Useiden koirien tarkastus ei saa vaikuttaa haitallisesti siten, että koevaatimuksia toteutetaan pintapuolisesti. Sen vuoksi saadaan yhtenä koepäivänä toteuttaa korkeintaan 15 koesuoritusta. Osan 2 suorituksista ei anneta pisteitä, vaan se joko hyväksytään tai ei hyväksytä. Liikenteessä liikkuvan koiran antama vaikutus määrää tämän koeosan läpäisemisen

1 Ohjattavuus ja käyttäytyminen liikenteessä.

Tuomarin merkistä kulkee koiranohjaaja kytketyn koiransa kanssa osoitetun katuosuuden jalankulkutiellä /vast. Tuomari seuraa koiranohjaajaa sopivan matkan päässä. Koiran tulee halukkaasti seurata, löysänä roikkuvassa taluttimessa, koiranohjaajaa vasemmalla puolella, lapa hänen polvensa kohdalla. Koiran tulee suhtautua välinpitämättömästi jalankulkijoihin ja muuhun liikenteeseen. Kulkureitillään koiranohjaaja kohtaa, kulkureittiinsä nähden poikittain ohi juoksevan ohikulkijan (sovittu henkilö). Hieman sen jälkeen ohittaa koiranohjaajan läheltä takaa ohi ajava polkupyöräilijä (sovittu henkilö). Ohiajon on tapahduttava siten, että koira jää pyöräilijän ja koiranohjaajan väliin. Ohiajaja antaa äänimerkin soittamalla pyörän kelloa.

Tämän jälkeen koiranohjaaja tekee täyskäännöksen, menee tuomarin luokse, jää hänen luokseen seisomaan, tervehtii häntä kädestä ja keskustelee hänen kanssaan. Koira saa seisoa maata tai istua, mutta sen on käyttäydyttävä rauhallisesti.

2. Koiran käyttäytyminen vilkkaassa liikenteessä

Tuomarin merkistä liikkuu koiranohjaaja koiransa kanssa keskellä vilkasta jalankulkuliikennettä. Koiranohjaajan on pysähdyttävä kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla on koiran istuttava käskystä ja toisella kertaa mentävä nopeasti käskystä maahan ja jäätävä siihen. Tämän suorituksen aikana suoritetaan lyhyt oleskelu paikalla missä on epätavallisen kova melu (ohitse ajavia junia rautatien varrella, yli- tai alikulun kautta kulkemista junan tai raitiovaunun ajaessa jne.) Koiran tulee myös vilkkaassa jalankulkuliikenteessä seurata ohjaajaansa tarkkaavaisesti, halukkaasti ja häiriintymättä (Sopivia paikkoja tähän suoritukseen ovat: vilkkaat torit, rautatiehallit, linja-autoasemat jne)

3. Käyttäytyminen liikenteessä lyhytaikaisesti, kytketyn koiran yksinjättäminen, käyttäytyminen eläimiä kohtaan

Tuomarin merkistä menee koiranohjaaja kytketyn koiran kanssa jalkakäytävää suhteellisen vilkkaalla kadulla. Lyhyen matkan jälkeen koiranohjaaja pysähtyy tuomarin merkistä ja sitoo taluttimen aitaan, muurirenkaaseen tai vastaavaan. Koiranohjaaja on poissa näkyvistä kaksi minuuttia, kaupassa tai talon sisäänkäynnissä. Koira saa istua, maata tai seisoa. Koiranohjaajan poissaolon aikana menee ohikulkija kytketyn koiran kanssa sivusuunnassa noin viiden askeleen päästä koeteltavan koiran ohi. Yksin jätetyn koiran tulee koiranohjaajan poissaolon aikana käyttäytyä rauhallisesti. Ohi kulkevan koiran (ei käytetä rähjäävää) tulee kulkea ilman hyökkäyskäyttäytymistä (voimakas taluttimessa vetäminen, jatkuva haukkuminen).

Huom! Arvosteleva tuomari voi päättää yksittäisten suoritusten paikat koirakohtaisesti. Koirat voivat suorittaa kokeen osat samassa tai eri paikassa. Ennen kuin kokeeseen ilmoitetut koirat saavat osallistua itse kokeeseen, on niiden luoksepäästävyys testattava. Tunnistusmerkinnän tarkastus on osa testiä Testausta suoritetaan koko kokeen ajan. Koirat jotka eivät läpäise testiä, on suljettava pois kokeesta. Vaikka koira olisikin läpäissyt alkutestin, mutta osoittaa kokeen aikana käytöshäiriöitä, voi tuomari poistaa koiran kokeesta.